Актуална промоция

На партньорски начала започвме поетапно преминаване в малките населени места от безжична, към оптична свързаност. На местата на които проектът се реализира, отпадат промоционалните плащания валидни към момента. За подробности не се колебайте да ни потърсите.

img
img

Добре Дошли

Oсновните дейности и направления на развитие на IRADEUM са:
* Предлагане услуги през собствена безжична мрежа, с акцент върху поддръжката и надеждността на услугата.
* Изграждане и поддръжка на частни безжични мрежи
* Изграждане и поддръжка на Linux базирани системи
* WEB дизайн и проектиране
* Видеонаблюдение и VoIP услуги
Възможността да реализираме нестандартни, но адекватни и гъвкави решения е една от най-силните ни страни.

img

Интернет услуги

ИРАДЕУМ предлага пълна гама Интернет услуги. Потребителите могат да избират различни схеми за потребление, в зависимост от техните нужди и финансови възможности.
В зависимост от скоростта, ИРАДЕУМ предлага различни вариянти за крайни устройства.
Всички клиенти получават безплатна дистанционна поддръжка до крайното си устройство и консултация на дежурен телефон.

Безжичен достъп до ИНТЕРНЕТ

Безжичната мрежа е основната среда, през която ИРАДЕУМ предлага интернет на своите клиенти и пратньори. Опорната система се състои от ретранслатори, осигуряващи покритие на територията на град Сливен и регион. Системата се базира на стандарт 802.11a/g/n, което дава възможност за реализиране на широка гама допълнителни Intranet услуги – VPN, VoIP, видеонаблюдение, видеоконференции и др.

Упавление на трафика

Управлението на трафика се осъществява в Интернет центъра на ИРАДЕУМ посредством система от съврвъри.
Специална система за QoS следи за пропорционалното разпределение на трафика, между потребителите в зависимост от услугите, които ползват. Посредством QoS ИРАДЕУМ осигурява максимална гаранция за това, че клиентите ще получат наистина това за което са платили. Системата осигурява и възможност за burst услуги, благодарение на което клиентите получават допълнителни капацитети от неизползваните Интернет ресурси в даден момент.

Отделен модул осигурява 24-часов мониторинг на всички трасета и подсистеми в Интернет центъра на ИРАДЕУМ.

За нас

Интернет мрежата на ИРАДЕУМ е изградена на базата на съвременни комуникационни и софтуерни технологии:
-- оптична комуникация за опорен канал
-- безжична комуникации 802.11 a/g/n за доставка на Интернет
-- Linux решения за управление на трафика
-- собствени WEB и софтуерни решения, SQL база данни и др.

Поддръжка

Поддръжката не се състои само в отстраняване на проблеми, а в тяхното своевременно и превантивно предотвратяване.

Основен принцип ни е да правим това, което можем по-добре от останалите и да търсим партньорство с тези, които могат други неща по-добре от нас.

Картинна Галерия

imgimgimgimgimgimg