Интерфейси за достъп спецификация

Статистика за качеството на услугата „Достъп до интернет“

Методика за измерване на качеството на услугата „Достъп до интернет“